แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"

 

บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย

NEW VIOS 1.5 E AT

NEW VIOS 1.5 E AT

  • ประกันภัยชั้น 1
  • เกียรออโต้
  • ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS

HONDA CITY 1.5

HONDA CITY  1.5

  • ประกันภัยชั้น 1
  • เกียรออโต้
  • ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS

TOYOTA COMMUTER

รถตู้

 

  • รถพร้อมคนขับ หรือพร้อมน้ำมัน